Profesjonalne kursy i szkolenia na wózki widłowe Wrocław

Pon-Sob: 09:00 - 18:00

Godziny pracy

jacek_szeliga@op.pl

Napisz do nas

Telefon: 667 360 360

Szybki kontakt

Uprawnienia UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową, powołaną do kontrolowania bezpieczeństwa instalacji i urządzeń technicznych, dla których niezbędny jest dozór techniczny. Działając zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej, odpowiada on za dostosowanie poziomu ryzyka określonych urządzeń do stanu, umożliwiającego ich bezpieczną obsługę.

UDT zajmuje się takimi sprzętami, jak urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki, przenośniki krzesełkowe i kabinowe, urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów trujących lub żrących, ciekłych i zapalnych. Wydaje także uprawnienia dla osób, które chcą obsługiwać między innymi wózki widłowe, dźwigi, HDSy, suwnice, wyciągi linowe czy ruchome podesty.

Jedynie certyfikaty, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na określone kategorie, zezwalają na legalne wykonywanie pracy operatora danego sprzętu. Są one uwzględniane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, pozwalając na operowanie urządzeniami UDT w wielu krajach.

Aby móc przystąpić do egzaminu UDT, konieczne jest uczestnictwo w kursie, organizowanym przez ośrodki szkoleniowe, współpracujące z tym Urzędem. Każdy kursant, przechodząc odpowiednie szkolenie, poznaje zasady działania i obsługi danego sprzętu, oraz istotne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Po skończonym kursie, jest on zobowiązany do pozytywnego zdania egzaminu przed komisją UDT, zezwalającego na pracę z określonym sprzętem, zgodnym z nadanymi uprawnieniami.

 Zakres działania UDT obejmuje:

  • opracowywanie programów kursów na UDT,
  • prowadzenie egzaminów i wydawanie uprawnień UDT,
  • nadzór nad przestrzeganiem stosownych przepisów,
  • prowadzenie dozoru technicznego nad urządzeniami tego wymagającymi,
  • wydawanie decyzji o dozorze technicznym,
  • analizę przyczyn i skutków awarii urządzeń, wraz z oceną występującego zagrożenia,
  • dokonywanie niektórych napraw urządzeń, jeśli ich operator nie posiada do tego stosownych kwalifikacji.

W naszym ośrodku prowadzimy szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe, zgodne z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Po skończonym kursie, zapraszamy do egzaminu przed komisją państwową, zakończonego uzyskaniem uprawnień UDT.

Kursy na wózki widłowe