Profesjonalne kursy i szkolenia na wózki widłowe Wrocław

Pon-Sob: 09:00 - 18:00

Godziny pracy

jacek_szeliga@op.pl

Napisz do nas

Telefon: 667 360 360

Szybki kontakt

Przebieg egzaminu UDT na wózki widłowe

Przebieg egzaminu UDT na wózki widłowe

Coraz więcej osób jest zainteresowanych uzyskaniem uprawnień na wózki widłowe. Aby otrzymać stosowny certyfikat, wystarczy ukończyć kilkudniowy, niedrogi kurs, zakończony egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wielu kursantów obawia się tego sprawdzianu – całkowicie bezpodstawnie. Rzetelne uczestnictwo w szkoleniu, zarówno w jego teoretycznej części, jak i praktycznej nauce na placu manewrowym, doskonale przygotowuje przyszłych operatorów do wykazania swojej wiedzy i obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych podczas egzaminu.

Jak wygląda egzamin państwowy przed UDT?

Na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego można znaleźć dokument o nazwie „Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne”. Opisano w nim najważniejsze wiadomości o organizacji i przebiegu egzaminu, pozwalającego uzyskać uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Aby móc przystąpić do egzaminu UDT, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do wymienionego urzędu, oraz wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w egzaminie, czas oczekiwania na jego termin wynosi pomiędzy 2 a 3 tygodnie. Często, uczestnicząc w zorganizowanym kursie na wózki widłowe, firma przeprowadzająca szkolenie we własnym zakresie przygotowuje niezbędne dokumenty i organizuje termin egzaminu dla swoich kursantów.

Podczas egzaminu, będziecie udzielać odpowiedzi na pytania i wykonywać zadania, zlecone przez dwóch inspektorów UDT. W trakcie trwającej około godziny części teoretycznej, egzaminatorzy zadają w sumie pięć pytań: 2 ogólne i 3 specjalistyczne, dotyczące właściwej kategorii, o którą się ubiegamy. Jedno z pytań będzie dotyczyć odczytywania diagramu redukcji udźwigu wózka, wskazanego przez inspektora. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej jest niezbędne, by móc przystąpić do drugiego etapu egzaminu. Część praktyczna również trwa maksymalnie godzinę. Polega ona na wykonywaniu zadań przy obsłudze wózka widłowego, zleconych przez egzaminatora.

Wynik egzaminów jest ogłaszany od razu po ich ukończeniu. Na otrzymanie dokumentu, uprawniającego do posługiwania się wybranianą kategorią wózków jezdniowych podnośnikowych, trzeba będzie poczekać maksymalnie 3 tygodnie. Przy rzetelnym podejściu do kursu, zdawalność egzaminów państwowych jest praktycznie 100-procentowa.

Poprzedni

Kursy na wózki widłowe

Wiemy doskonale, jak istotną rolę w dobie dużej konkurencji rynkowej odgrywa stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Wspieramy w tym zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców, organizując od wielu lat profesjonalne kursy na wózki widłowe.